Тут ви можете купити
Платину — ігрову валюту для гри Clan Wars

Угода про використання сервісуАдміністрація (ФОП - Дикий О. О. ІНН 3010417271) пропонує невизначеному колу фізичних осіб (далі - "Користувач" або "Користувачі") укласти з нею угоду (далі "Угода") про порядок користування онлайновою інтерактивною комп'ютерною грою "Clan Wars" (далі " Гра"), програмний код якої розміщений в інформаційному просторі мережі Інтернет (далі "Сайт").

1. Загальні положення

1.1. Користувач, приймаючи умови Угоди, підтверджує свою згоду з умовами цієї Угоди та має технічну можливість її отримати. На момент укладання Угоди Користувач підтверджує, що він досяг повноліття.

1.2. За осіб, які досягли повноліття, Угоду укладають їх законні представники (батьки, опікуни тощо).

1.3. У випадку, якщо Користувачеві відповідно до законів вашої держави заборонено отримувати ігрові послуги онлайн або існують інші законодавчі обмеження, включаючи обмеження за віком допуску до таких послуг, Користувач не має права підписувати цю Угоду.

1.4. Просимо уважно ознайомитись із текстом цієї Угоди до моменту надання Адміністрацією послуг Користувачеві.

1.5. Угода користувача регулює всі відносини між Адміністрацією та Користувачем щодо гри.

1.6.Використання Користувачем послуг, що надаються Адміністрацією, означає, що користувач погодився з наведеними нижче умовами.

1.7. Користувач зобов'язується дотримуватись умов цієї Угоди.

1.8. З моменту прийняття умови Користувачем на нього поширюються всі умови Угоди.

1.9. Ця Угода може бути змінена Адміністрацією із попереднім повідомленням на головній сторінці Сайту. Користувач зобов'язується ознайомитись зі змінами в Угоді. У випадку, якщо Користувач не ознайомився з Угодою (новою редакцією Угоди) та продовжує користуватися Грою, вважається, що Користувач ознайомлений та погоджується з Угодою (новою редакцією Угоди).

1.10. За порушення Угоди або Правил Ігри, Користувачеві може бути без будь-якого попереднього повідомлення відмовлено в послугах з надання доступу до Гри. Обмеження можуть бути повністю або частково.

1.11. Правила гри є невіддільна частина Угоди, дотримання Правил гри та вказівок представників Адміністрації, які не суперечать цій Угоді або Правилам Гри, обов'язково для Користувача.

1.12. Використання сервісів Гри здійснюється Користувачем виключно самостійно і за принципом «як-є», тобто Адміністрація не відповідає перед Користувачем за жодних обставин за будь-яку пряму та/або непряму шкоду, яка може бути (виникнути) у Користувача у зв'язку з отриманням сервісу Гри або неможливістю такий сервіс отримати.

1.13. Користувач цим повідомлений, що Гра може передбачати різні звукові та/або відео ефекти, які, за певних обставин, можуть викликати в осіб, схильних до епілептичних або інших розладів нервового характеру, загострення зазначених станів, та Користувач гарантує, що вказаними розладами він не страждає, або зобов'язується гру не використовувати.

1.14. Користувач цим повідомлений, що регулярне тривале (безперервне) перебування у персонального комп'ютера може викликати різні ускладнення фізичного стану, зокрема ослаблення зору, сколіоз, різні форми неврозів та інші негативні на організм. Користувач гарантує, що він буде використовувати Гру виключно протягом розумного часу, з перервами на відпочинок чи інші заходи щодо профілактики фізичного стану, якщо Користувачеві такі рекомендовані або вказані.

1.15. Недійсність одного або кількох положень Угоди, визнана в установленому порядку рішенням суду, що набрала чинності, не тягне для сторін недійсність Угоди в цілому. У разі визнання одного або кількох положень Угоди в установленому порядку, недійсними, Сторони зобов'язуються виконувати взяті на себе за Угодою зобов'язання максимально близьким до Сторін, які мається на увазі, під час укладання та/або узгодженої зміни Угоди способом.

1.16. Усі товарні знаки та інші засоби індивідуалізації товарів або послуг, що використовуються або згадуються в Грі, належать їх законним правовласникам. Усі інші права, які явно не вказані як такі, що належать третім особам, належать Адміністрації або законним правовласникам таких прав.

1.17. Всі авторські, суміжні та інші права на гру, включаючи ігрових персонажів, ігрові предмети та аксесуари, ігрові розрахункові засоби, та гру в цілому, належать Адміністрації, якщо інше в явному вигляді не вказано. Несанкціоноване в явному виді Адміністрацією Гри використання Гри або елементів Гри повністю або частково забороняється.

1.18. Усі права власності та права на інтелектуальну власність щодо Гри, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими графічними зображеннями, фотографіями, анімацією, відеозаписами, звукозаписами, музикою, текстом, які супроводжують Гру матеріали та будь-які її частини чи копії належать Адміністрації або відповідним правовласникам.

1.19. Ця Угода регулюється нормами Українського Законодавства. Спори, що виникли з цієї Угоди, підлягають вирішенню шляхом листування, переговорів. У разі неможливості досягти згоди між сторонами суперечка передається на розгляд до відповідного судового органу.

1.20. ПОЧАТОК ГРИ ОЗНАЧАЄ БЕЗУМОВНА УГОДА ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГАРАНТІЙ З СТОРОНИ КОРИСТУВАЧА ЩОДО ПОЛОЖЕНЬ СПРАВЖНЬОЇ УГОДИ.

2. Предмет Угоди

2.1. Адміністрація, відповідно до умов Угоди, надає Користувачеві доступ до Гри, інформаційних ресурсів Гри та інших послуг та заходів, що проводяться в Гри.

2.2. Загальнодоступні або додаткові (платні) сервіси або послуги в Гри надаються виключно Адміністрацією Гри. Отримання ігрових послуг або сервісів від інших третіх осіб може спричинити відмову у наданні послуг Гри для Користувача повністю або частково на розсуд Адміністрації гри.

3. Права та обов'язки Адміністрації

3.1. Адміністрація надає Користувачеві доступ до ресурсів Сайту (Гри), щодня, без перерв, відповідно до правил цієї Угоди, за винятком обставин, що перешкоджають Користувачеві здійснити доступ до Гри.

3.2. Адміністрація не гарантує безперебійного функціонування Гри та не несе жодної (моральної та матеріальної) відповідальності за технічні збої (помилки) та перерви в роботі Гри.

3.3. Адміністрація Гри не несе відповідальності та не дає жодних явних або передбачуваних гарантій того, що в процесі розробки Гри були враховані всі недоліки та виявлені всі програмні помилки, і, ґрунтуючись, у тому числі на вищевикладеному, Адміністрація докладає всіх розумних зусиль для того, щоб зазначені помилки були виявлені та в розумні терміни виправлені. При цьому Гравець, який знайшов такий недолік або помилку, але не повідомив про її наявність Адміністрації, та/або використовував її для отримання не передбачених умов Угоди можливостей Гри, позбавляється прав, передбачених Угодою, безпосередньо в момент такого неправомірного використання.

3.4. Адміністрація має право в односторонньому порядку обмежити, змінити якість послуг, що надаються, а також закрити за наявності на це вагомої причини, без повідомлення на це Користувача.

3.5. Адміністрація має право на зміну (видалення) будь-якої інформації, яка була розміщена Користувачем на Сайті без узгодження з Користувачем.

3.6. Адміністрація керує грою та ігровими процесами виключно на свій розсуд. Для збору статистичних даних та ідентифікації відвідувачів Сайту Адміністрація може відстежувати та зберігати інформацію про IP-адреси доступу Користувача до Сайту, використовувати файли технічної інформації (cookies), які розміщуються на локальному терміналі Користувача або відвідувача Сайту.

3.7. На вимогу Адміністрації Користувач зобов'язаний повідомити про себе достовірну інформацію, що дозволяє ідентифікувати власника персонажа, включаючи інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, поле, вік, адресу зареєстрованого або фактичного перебування, контактні телефони, адреси електронної пошти або інші засоби електронної комунікації. Для ідентифікації Користувача можуть бути використані такі документи: паспорт, права, військовий квиток, свідоцтво про народження.

3.8. Будь-яка інформація Користувача персонального характеру, якщо така була надана Адміністрації будь-яким чином при взаємодії Сторін за згодою, зберігається в Адміністрації виключно з метою виконання Угоди та за жодних обставин не передається третім особам не інакше як для виконання угоди або відповідно до вимог законодавства.

3.9. Адміністрація має право в односторонньому порядку та в будь-який час змінювати умови цієї Угоди. Самі зміни набирають чинності з моменту опублікування на головній сторінці Сайту.

3.10. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за дію/бездіяльність інших Користувачів, а також понесені в результаті використання або не використання Користувачем інформації про Гру.

3.11. Адміністрація не несе відповідальності за збитки або іншу шкоду, яка виникла у Користувача у зв'язку з діями третіх осіб.

3.12. Адміністрація не розголошує інформацію третім особам про Користувача дану їм під час реєстрації, крім випадків, передбачених законодавством України, та норм міжнародного права.

3.13. Адміністрація Ігри має право розсилати Користувачам електронні повідомлення інформаційного чи технічного характеру, пов'язані з Грою чи Сайтом.

3.14. Адміністрація залишає за собою право вживати будь-яких заходів, що не суперечать Українському законодавству, для обмеження або припинення доступу до ресурсу Адміністрації та його інформаційних ресурсів осіб, які порушують цю Угоду.

3.15. Усі операції, які здійснюються Адміністрацією, є незворотними з моменту завершення операції.

4. Права та обов'язки Користувача

4.1. Користувач при реєстрації зобов'язаний повідомити Адміністрацію достовірну, повну та актуальну про себе інформацію (дата народження, електронна адреса).

4.2. Користувач зобов'язується дотримуватися цієї Угоди. За порушення пунктів Угоди Адміністрація має право відмовити у послугах з надання сервісу Гри.

4.3. Користувач зобов'язується дотримуватися Правил Гри. За порушення Правил Гри, користувач понесе покарання відповідно до цих правил.

4.4. Користувач має право змінювати свій пароль. Відповідальність за збереження пароля повністю лежить на Користувачі.

4.5. Користувач не має права розповсюджувати інформацію, спрямовану на незаконне отримання паролів доступу до Гри. А також використовувати помилки програмного забезпечення, які дають змогу отримувати несанкціонований доступ до Гри.

4.6. Користувач зобов'язується шанобливо ставитись до інших користувачів Гри. (Не використовувати ненормативну лексику, не загрожувати), а також не рекламувати наркотики, сайти порно, і т.д.

4.7. Користувач не має права копіювати, розповсюджувати інформацію, значення, фото, будь-які знаки (матеріали) Гри. Перекладати на інші мови будь-який компонент Гри.

4.8. Користувач розуміє та погоджується з тим, що будь-який матеріал та всі необхідні програми, пов'язані з Грою, захищені законами про Інтелектуальну Власність.

4.9. Користувач має право користуватися грою виключно в некомерційних особистих цілях відповідно до Правил гри.

4.10. Користувач зобов'язується не передавати будь-яку інформацію чи програмне забезпечення, що містить у собі віруси чи інші шкідливі компоненти, а також вчиняти інші дії, що суперечать нормам чинного законодавства України чи міжнародного права. У зазначених випадках Адміністрація повідомлятиме дані про Користувача та його дії, що порушують Угоду та/або чинне законодавство, до правоохоронних органів.

4.11. Користувач не має права використовувати помилки програмного забезпечення, і зобов'язаний негайно повідомляти про них Адміністрацію, втручатися в програмний код, несанкціоновано отримувати доступ до комп'ютерної системи, отримувати без належного дозволу Адміністрації доступ до бази даних користувачів Гри або матеріалів Сайту.

5. Додаткові умови

5.1. Угода укладається на невизначений термін.

5.2. Ця Угода набуває чинності при висловленні згоди користувача на Сайті шляхом натискання опції «ПІДПИСАТИ». Це означає, що Користувач ознайомився з умовами цієї угоди та приймає їх без жодних винятків.

5.3. Усі зміни, доповнення до Угоди, є невід'ємною її частиною, і є обов'язковими для виконання з моменту опублікування на Сайті.

5.4. Адміністрація має право в односторонньому порядку відмовитися від цієї Угоди та припинити надання послуг без відшкодування збитків.

www.cwars.ru