Тут ви можете купити
Платину — ігрову валюту для гри Clan Wars

Договір публічної оферти

Адміністрація (ФОП - Дикий О. О. ІНН 3010417271) пропонує невизначеному колу фізичних осіб (далі - 'Користувач' або 'Користувачі') укласти з нею угоду (далі 'Угода') про надання Адміністрацією послуг по здійсненню розрахунків за допомогою електронних одиниць, використовуваних в онлайновій інтерактивної комп'ютерної гри 'Clan Wars' (далі 'Гра'), програмний код якої розміщений в інформаційному просторі мережі Інтернет, адресується доменним ім'ям https://pt.cwars.net (далі 'Сайт').

ВИЗНАЧЕННЯ

Електронна одиниця, також має назву «Платина» - зберігаються в електронному вигляді в програмному коді Ігри одиниці вартості, яка приймається як засіб платежу при здійсненні розрахунків з Адміністрацією і виражають суму зобов'язань Адміністрації перед Користувачем з конвертації Електронної одиниці в Ігрову валюту.

«Ігрова валюта» - зберігається в електронному вигляді в програмному коді Ігри, що є елементом сценарію Ігри, віртуальна валюта, яка використовується Користувачем в Грі.

Віртуальний рахунок - обліковий запис в базі даних Ігри, що має унікальний ідентифікаційний номер, що привласнюється Користувачеві при укладанні їм Угоди при реєстрації в Грі, яка містить відомості про суму Електронних одиниць, що належать Користувачу, на поточний момент.

Предметом цієї угоди є надання Адміністрацією комплексу послуг Користувачу:

I. щодо здійснення обліку та проведення розрахунків Електронних одиниць;

II. по конвертації Електронних одиниць в Ігрову валюту.

1.1. Користувач, приймаючи умови Угоди, підтверджує, свою згоду з умовами цієї Угоди та має технічну можливість її отримати. На момент укладення Угоди, Користувач підтверджує, що він досяг повноліття.

1.2. За осіб, які не досягли повноліття, Угода укладають їх законні представники (батьки, опікуни та т. Д.).

1.3. У разі якщо Користувач відповідно до законів вашої держави заборонено отримувати ігрові послуги онлайн або існують інші законодавчі обмеження, включаючи обмеження за віком допуску до таких послуг, Користувач не має права підписувати цю Угоду.

1.4. Користувач здійснює зарахування Електронних одиниць на Віртуальний рахунок шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації в кредитних організаціях або на облікові записи, що належать Адміністрації, на яких обліковуються грошові зобов'язань третіх осіб перед Адміністрацією (далі «Віртуальні рахунки Адміністрації»). Перерахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації або на Віртуальний рахунок Адміністрації здійснюється через підтримувані платіжні системи, зазначені на Сайті, по посиланнях, вказаних на Сайті.

1.5. При перерахуванні грошових коштів для зарахування Електронних одиниць на Віртуальний рахунок через платіжні системи, з якими у Адміністрації укладені відповідні угоди, Користувач зобов'язується дотримуватися всіх платіжних інструкцій, опублікованими на сайті платіжної системи, по порядку, в тому числі за правилами перегляду сторінок і номери коротких текстових повідомлень (SMS), включаючи порядок введення великих і малих літер, цифр і мови введення. Правильність виконання користувачем умов проведення оплати через платіжну систему перебуває поза контролем Адміністрації, і вона не несе за неї відповідальності. З усіх питань правил користування платіжних систем Користувачеві слід звертатися до адміністраторів таких платіжних систем. Адміністрація з таких питань роз'яснень Користувачам не виробляє.

1.6. У разі якщо Користувач скоїв операції із зарахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації або на Віртуальний рахунок Адміністрації з порушеннями правил, встановлених платіжними системами, за допомогою яких здійснювалися операції, в результаті чого такі кошти не надійшли на розрахунковий рахунок Адміністрації або на Віртуальний рахунок Адміністрації, Адміністрація не виробляє компенсацію таких коштів Користувачу.

1.7. Платіж по придбанню Електронних одиниць вважається здійсненим і Електронні одиниці зараховуються на Віртуальний рахунок Користувача в момент надходження грошових коштів на банківський рахунок Адміністрації або Віртуальний рахунок Адміністрації.

1.8. Всі витрати, пов'язані з перерахуванням коштів Адміністрації, включаючи збори і комісії, Користувач несе самостійно і за свій рахунок.

1.9. Тільки Адміністрація, а також уповноважені Адміністрацією Користувачі (Дилери), має право на поповнення Віртуального рахунку Електронними одиницями. Аналогічні пропозиції будь-яких третіх осіб, ні за яких умов не можуть розглядатися Користувачем як пропозиції, які виходять від Адміністрації.

1.10. Користувач має право розпоряджатися зарахованими на його Віртуальний рахунок Електронними одиницями способами і в порядку визначеним Угодою.

1.11. Користувач має право здійснити конвертацію Електронних едніц в Ігрову Валюту. Курс і формули такої конвертації встановлюються Адміністрацією і публікуються на Сайті.

1.12. Користувач має право на конвертацію Ігровий валюти в Електронні одиницю. Курс і формули такої конвертації встановлюються Адміністрацією і публікуються на Сайті.

1.13. Тільки Адміністрація має право на здійснення конвертації Електронних одиниць в Ігрову Валюту, тому аналогічні пропозиції будь-яких третіх осіб ні за яких умов не можуть розглядатися Користувачем як пропозиції, які виходять від Адміністрації.

1.14. Користувач зобов'язується інформувати Адміністрацію про виявлені ним факти розміщення рекламних оголошень про продаж Електронних одиниць та Ігровий Валюти, якщо такі оголошення не розміщені на Сайті або інших ресурсах Адміністрації та уповноважених користувачів (Дилерів).

1.15. Користувач зобов'язаний зберігати документи, що підтверджують оплату зарахування Електронних одиниць на його Віртуальний рахунок за весь час участі Користувача у Грі, і надати Адміністрації такі документи, а також інформацію про обставини скоєння такого платежу, в разі запиту Адміністрацією.

1.16. Адміністрація зобов'язується публікувати на Сайті всі доступні способи придбання Електронна одиниць і їх умови.

1.17. Адміністрація зобов'язується передавати будь-яку інформацію, залишену Користувачем на Сайті в процесі отримання послуг, пов'язаних з цією Угодою, в відповідні платіжні системи або банки тільки в захищеному режимі.

1.18. Адміністрація зобов'язується не розголошувати персональні дані про Користувача, отримані при наданні послуг за цим договором, за винятком випадків, коли таке розголошення є обов'язковим згідно із законом країни Адміністрації або Користувача.

1.19. У разі якщо на Віртуальний рахунок Користувача були зараховані не сплачені ним Електронні одиниці в результаті свідомих дій Користувача, технічної помилки, збою Ігри, Користувач зобов'язується повідомити про такий факт Адміністрації. У зазначених випадках сума неправомірно зарахованих Електронних одиниць сторнируется з Віртуального рахунку Користувача, а якщо поточний стан Віртуального рахунку Користувача не дозволяє їх повністю сторнувати, Користувач зобов'язується компенсувати Адміністрації вартість його заборгованості в Електронних одиницях.

1.20. Адміністрація не несе відповідальності за втрату Користувачем ігрових цінностей, отриманих в результаті надання Адміністрацією послуг з конвертації Електронна одиниць в Ігрову Валюту.

1.21. Питання про повернення грошових коштів Користувача, перекладених ним на розрахунковий рахунок Адміністрації або на Віртуальний рахунок Адміністрації в процесі оплати Електронних одиниць, вирішуються Адміністрацією в індивідуальному порядку, за запитом Користувача. Час розгляду запиту, становить до 10 робочих днів.

1.22. Укладення Угоди можливо тільки шляхом повного і беззастережного приєднання до наведеного тексту Угоди.

1.23. Користувач, який скористався послугами, які є предметом цієї Угоди, визнається уклали цю Угоду і приймає всі його умови.

1.24. Адміністрація не несе відповідальності за можливі збитки, спричинені третім особам або іншим Користувачам у результаті використання Користувачем для поповнення Віртуального рахунку коштів, які не належать йому або коштів, якими він не має права користуватися, не порушуючи законодавства країни Адміністрації або законодавства іншої країни, громадянином якої він є.

1.25. При відмові Користувача від надання послуг за цим договором залишок Електронних одиниць на його Віртуальному рахунку погашається, при цьому будь-якої компенсації Користувачеві за погашення Електронні одиниці не виплачується.
www.cwars.ru